De Bouwgrond

 

                       bouwgrond

Stichting Anne in Afrika spaart sinds 2008 voor kinderen die wees zijn geworden omdat hun ouders aan AIDS overleden zijn. De kinderen gaan naar school op het New Hope Education Centre. In de zomer van 2007 zaten er 26 kinderen op de school. Nu inmiddels meer dan 200.
Het aantal aidswezen groeit en groeit. De kinderen hebben geen ouders, eten en enige houvast als ze niet naar school kunnen. Op school krijgen de kinderen 1 bekertje maispap per dag.
De klaslokalen van de school worden gehuurd door Piniel Mollel. In 2009 zijn de huurprijzen verdubbeld en zijn de lokalen onbetaalbaar geworden voor Piniel die dat met zijn lage lokale salaris probeert vol te houden.
Stichting Anne in Afrika wil de weeskinderen ondersteunen. Anderhalf jaar lang is Stichting Anne in Afrika bezig geweest met de aankoop van een stuk grond om een eigen school voor het New Hope Education Centre op te kunnen bouwen. Dit proces verliep moeizaam aangezien de verkopers continu de prijzen verhoogden. Van stuk grond 1 gingen we naar stuk grond 2 en uiteindelijk kochten we grond stuk 3. Een prachtig stuk grond van 4,5 acre 5 km naast Tengeru. Zonder eigen school zal het New Hope Education Centre ophouden te bestaan. Wat letterlijk betekent dat de weeskinderen op straat staan.
Stichting Anne in Afrika bedankt de Sint Imelda Stichting voor een kordate gift en is ontzettend blij met de aankoop van de grond.


1e blz koopcontract